Theo Witvliet

Biografie

Na zijn studietijd was Theo in de jaren zestig werkzaam in verschillende functies, als lector en adviseur bij uitgeverij Ten Have, als doctoraal-assistent aan de Theologische Faculteit van de UvA, als docent Godsdienstige oriëntatie aan een Amsterdamse opleiding voor verpleegkundigen en als vicaris van de N.H. Kerk te Weesp.
Van 1971 tot en met 1976 werkte hij bij de Ikon als redacteur en presentator van radiopramma’s als De Andere Wereld van Zondagmorgen, Brood en Spelen en Kleur. Voor de televisie was hij onder meer redacteur van een serie documentaires over de oecumenische beweging.
In 1977 werd Theo benoemd als wetenschappelijk hoofdmedewerker voor het vakgebied Oecumenica aan de UvA. In die tijd was hij ook redactielid (en een aantal jaren voorzitter) van het maandblad Wending, waarin hij veel artikelen publiceerde. In 1984 promoveerde hij cum laude op De weg van de zwarte messias, een studie over de Noord-Amerikaanse zwarte theologie. In 1986 werd hij hoogleraar Geschiedenis van het christendom in de moderne tijd. In die functie begeleidde hij een tiental promoties. Eind 2000 nam hij afscheid van de UvA. Van 2004 tot 2006 was hij Visiting Professor aan het Oecumenisch Instituut Bossey en de Universiteit van Genève.
Belangrijke bestuurlijke functies: Van 1992 tot en met 1995 was Theo decaan van de Theologische faculteit van de UvA , van 1992 tot 1995 voorzitter van het Disciplineoverleg Theologie van de VSNU, van 1996 tot 1998 voorzitter van NOSTER (Nederlandse Onderzoeksschool voor Theologie en Religiewetenschap) en van 1994 tot 2001 lid van het dagelijks bestuur van de Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa.


Fotograaf: Eddy Posthuma de Boer, 1975
Klik hiervoor de volledige CV

Een gesprek met Theo Witvliet bij zljn afscheid als hoogleraar - Met het oog op het beeldverbod 

De theoloog als gestoorde denker - Met het oog op Theo Witvliet